Tuesday, April 16, 2024
HomePublikime/KonkurseShpallje të pavlefshme

Shpallje të pavlefshme

Dr. Martin Tomaj shpallë të pavlefshme licensën e punës me Nr.K0-04007-02,e lëshuar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës,dt 06/02/2019-06/02/2024,Prishtinë.

Arolind Dreshaj shpallë të pavlefshme diplomën e Shk.Mesme Teknike”Mithat Frashëri”Gurrakoc,Istog.

Driton Gjocaj shpallë të pavlefshme diplomën e Shk.Mesme Teknike”Mithat Frashëri”Gurrakoc,Istog.

Xhevdet Muriqi shpallë të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e Shk.Mesme Teknike”Shaban Spahija”Pejë.

Arjeta Sylaj shpallë të pavlefshme diplomën dhe dëftesën e klasës -I-II-III-IV- Shmm”Dr.Ali Sokoli”Prishtinë.

Rahman Morina shpallë të pavlefshme dëftesën e vitit -I-II- lëshuar në SHM”Xhelal Hajda-Toni”Rahovec.

Rahman Morina shpallë të pavlefshme dëftesën e vitit -III-IV- SHM”Gjon Buzuku”Prizren.

Bajram Sejdija shpallë të pavlefshme 3 dëftesat dhe diplomën e Shk.Mesme”Fehmi Agani”Klinë.

Ilir Marmullaku shpallë të pavlefshme 4 dëftesat dhe diplomën e Shk.Mesme”Fehmi Agani”Klinë.

Merita Tafilaj shpallë të pavlefshme dëftesën e Shk.Fillore”Ali Krasniqi”Klinë.

Bardh Dedaj shpallë të pavlefshme dëftesën e Shk.Fillore-I-VIII- “Ismet Rraci”Klinë.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments