Tuesday, April 16, 2024
HomePublikime/KonkurseMbyllje Biznesi " Ajani Rent Sh.p.k "

Mbyllje Biznesi ” Ajani Rent Sh.p.k “

“Ajani Rent Sh.p.k” shpallë mbylljen e biznesit me Numër Unik Identifikues 811993535,Pronar Mërgim Ahmeti,Prishtinë,dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit,që kanë ndonjë kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie,të paraqesin kërkësën pranë themeluesve,në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore”Bota Sot e Re”

“Ajani Rent Sh.p.k”  announces the closure of the business with Unique Identification Number 811993535, Owner Mërgim Ahmeti, Prishtina,and asks all interested parties, who have any dispute or request against this company, to submit the request to the founders, within 30 days from the day of publication of this announcement in the daily newspaper “Bota Sot e Re”

“Ajani Rent Sh.p.k”  objavljuje zatvaranje poslovanja sa jedinstvenim identifikacionim brojem 811993535, vlasnik Mergim Ahmeti, Priština,i traži od svih interestihih, koji imaju bilo kakau ili request protiv ovog predsetze, da podnesu request protiv ovog predsetsima, u roku od 30 dana od dana od odno odnogo ovog oglasa u dinnom listu “Bota Sot e Re”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments