Monday, May 10, 2021
HomePublikime/KonkurseShpallje të pavlefshme

Shpallje të pavlefshme

Irfan Krasniqi shpallë të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e Shkollës së Mesme të Bujqësisë ” Ali Hadri”Pejë,viti 1978/79.

Medin Salihu shpallë të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasës -I-II-III-IV- Shk.e Mesme Teknike”Shaban Spahija”Pejë.

Banush Kabashi shpallë të pavlefshme dëftesat e klasës -X-XI-XII-XIII- dhe certifikatën e Shkollës së Mesme Teknike “Mithat Frashëri”Gurakoc,Istog.

Arlinda Qollopeku shpallë të pavlefshme I.D Kartelën me Nr.530012014,Fakulteti i Arteve.

Nektare Gashi nga Prishtina shpallë të palvefshme diplomën e ShMM ” Dr.Ali Sokoli”Prishtinë.

Mirvete Hamit Krasniqi shpallë të pavlefshme dioplomën e Fakultetit Juridik,Prishtinë.

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments