Thursday, June 13, 2024
HomePublikime/KonkurseShpallje të pavlefshme

Shpallje të pavlefshme

Rrezart Geci shpallë të pavlefshme duplikatin e dokumentave Shk.Mesme Teknike”Mithat Frashëri”Gurrakoc,Istog.

Flamur Geci shpallë të pavlefshme duplikatin e dokumentave Shk.Mesme Teknike”Mithat Frashëri”Gurrakoc,Istog.

Naim Dreshaj shpallë të pavlefshme duplikatin e dokumentave Shk.Mesme Teknike”Mithat Frashëri”Gurrakoc,Istog.

Albion Jupa shpallë të pavlefshme diplomën e Shk.Mesme “Xhelal Hajda-Toni”Rahovec.

Lumir Hoti shpallët ë pavlefshme dëftesën e klasës -X-XI-XII- dhe diplomën e Shk.Mesme”12 Maji”Ratkoc.

Fazli Gajraku shpallë të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e Shk.Mesme”Xhelal Hajda-Toni”Rahovec.

Dukagjin Shala B.I shpallë të pavlefshme certifikatën e biznesit me Nr.U.I  811542934,Prishtinë.

Hajrullah Berisha shpallë të pavlefshme diplomën e lëshuar në UP,Fakulteti Filozofik-Pedagogji,Prishtinë.

Drilon Berisha shpallë të pavlefshme diplomën,certifikatvn e notave dhe dëftesat e klasës -X-XI-XII-XIII- ShMEJ”Hoxhë Kadri Prishtina”Administratë Juridik-Prishtinë

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments