Tuesday, November 28, 2023
HomePublikime/KonkurseShpallje të pavlefshme

Shpallje të pavlefshme

Razë Berisha shpallë të pavlefshme dëftesat e klasës -I-IX- Shk.Fillore”7 Shtatori”Vitomiric,Pejë.

Mentor Shpatollaj shpallë të pavlefshme certifikatën e biznesit Mentor Shpatollaj B.I me Nr.811225467,Istog.

Albin Demaj shpallë të pavlefshme dëftesat e Shk.Fillore”Bajram Curri”Istog.

Azem Tafilaj shpallë të pavlefshme dëftesën e Shk.Fillore”Ndre Mjeda”Rakosh,Istog.

Afrim Zeka shpallë të pavlefshme dëftesat e vitit -I-II- Shk.Mesme”19 Nëntori” 1984-86,Prishtinë.

Menduha Morinaj shpallë të pavlefshme diplomën e Shk.Lartë SH.L.P”Bajram Curri”Gjakovë

Muhamet Sali Januzi shpallë të pavlefshme dëftesën e Shk.Fillore”Isa Boletini”Drenoc,Klinë.

Gjergj Nikolla Delijaj shpallë të pavlefshme diplomën e Shk.Mesme”Luigj Gurakuqi”Klinë.

Arton Bajram Zeneli shpallë të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Edukimit Universiteti i Prishtinës,Bachelor Fizikë-Kimi,Prishtinë.

Yllkë Thaçi shpallë të pavlefshme diplomën e lëshuar në SHMM”Dr.Ali Sokoli”Prishtinë.

“AMT Engeneering”L.LC  shpallë të pavlefshme certifikatën deklarues i Tvsh me Nr.Tvsh 33016436,Prishtinë.

Ejup Ismajli B.I shpallë të pavlefshme Nr.B  70212140,Prishtinë.

Kushtrim F. Ismajli B.I shpallë të pavlefshme Nr.U.I  70739828,N.SH”ArchLab”Prishtinë.

Adelina’s Cook Shop Sh.p.k shpallë të pavlefshme Nr.U.I  811925710,Prishtinë.

Bardhyl Kurtaliqi shpallë të pavlefshme diplomën e lëshuar nga AAB,Prishtinë.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments