Wednesday, September 28, 2022
HomePublikime/KonkurseMbyllje Biznesi "HOME COLLECTION GMBH"

Mbyllje Biznesi “HOME COLLECTION GMBH”

“HOME COLLECTION GMBH” Dega në Kosovë shpallë mbylljen e biznesit me Numër Biznesi 810022905,e regjistruar në Klinë,dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesit, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”Bota Sot e Re”.

“HOME COLLECTION GMBH” Branch in Kosovo announces the closure of the business with Business Number 810022905,registered in Klina, and asks all interested parties, who have any dispute or request to this company, to submit the request to the founder, within 30 days from the day of publication of this announcement in the daily newspaper “Bota Sot e Re”.

Filijala “HOME COLLECTION GMBH” na Kosovu objavljuje zatvaranje poslovanja sa poslovnim brojem 810022905,registrovanim u Klini, i moli sve zainteresovane strane, koji imaju bilo kakav spor ili zahtev prema ovoj kompaniji, da podnesu zahtev osnivaču, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog saopštenja u dnevnom listu „Bota sot e Re“.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments