Wednesday, November 30, 2022
HomeLajmeKosovaKuvendi i Kosovës sot i mban dy seanca plenare

Kuvendi i Kosovës sot i mban dy seanca plenare

Seanca e parë e Kuvendit pritet do të nis nga ora 10:00, ku në rend të ditës do të jetë edhe propozimi i dy kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.

Në seancën e dytë seanca e dytë e cila fillon nga ora 14:00 dhe është i senacës së mbetur për gjysmë, me pikat e papërfunduara nga seanca e datës  10 nëntori.

Rendi i ditës

Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,Deklarimet jashtë rendit të ditës,Pyetjet parlamentare,Propozimi i dy (2) kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese,

Rendi i ditës

Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, më 10 nëntor 2022:

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-168 për Prokurorinë Speciale,Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-187 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 08/L-032 të Procedurës Penale,Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-188 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës,Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-184 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje,Shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale për caktimin e taksave vjetore për vitin 2023,Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2021,Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës për vitin 2021,Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për vitin 2021,Shqyrtimi i Propozim të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr.09/99 datë 30 shtator 2022, për zgjedhjen e Komisionit Qendror të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave,Shqyrtimi i rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Telekomit të Kosovës për vitin 2021

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments