Monday, March 20, 2023
HomePublikime/KonkurseNjoftim për Debat Publik

Njoftim për Debat Publik

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 përVlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “ Guri Beton” Sh.p.k Shtime, në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:  

 

                             DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedispër bazën për prodhimin e betonit ne Godancë, Shtime.

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën 05. Maj 2021 në ora 11:00 në zyrën e kompanisë “GURI 1” Në Belinc do të organizohet  Debat publik nga Kompania “ Guri Beton” Sh.p.k Shtime, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit nëMjedis për bazën për prodhimin e betonit ne Godancë, Shtime.

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM
Platforma ZOOm Linku: https://us04web.zoom.us/j/78003983229?pwd=VnVJbmFkRmtEM0pSMlk1Z0g1SHFPQT09

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM së për kompaninë “ Guri Beton” Sh.p.k Shtime për bazën për prodhimin e betonit ne Godancë, Shtime 

https://mea.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments